Förstärkt brandskydd

Om du eller någon i din närhet har svårt att uppmärksamma en brand eller inte kan utrymma på egen hand behöver brandskyddet förstärkas. Det finns många bra hjälpmedel som ökar tryggheten om något skulle hända.

Med rätt kunskap om brandskydd, brandrisker och hjälpmedel kan du skydda dig själv och dina nära. Vi hjälper gärna till med goda råd.

Här hittar du information om:

 • Vad som är viktigt att tänka på om du har en kognitiv eller fysisk nedsättning

 • Tips på hjälpmedel för att upptäcka och agera vid en brand

 • Hur du kan förebygga vanliga brandrisker i hemmet

 • Vart du kan vända dig för att få hjälp

 • Hur du som anhörig eller du som arbetar inom exempelvis hemsjukvården kan hjälpa någon som har särskilda behov

 • Tips på ytterligare information

Person med hörapparat ser på en annan person

Varje år dör cirka 80 personer i bostadsbränder i Sverige. Med åldern, eller i samband med någon funktionsvariation, ökar risken för att drabbas av eller omkomma i brand. Det kan till exempel handla om nedsatt hörsel, nedsatt rörlighet eller minnesproblematik. 

Samtidigt bor allt fler kvar i sina hem längre, trots att många har lika stort omvårdnadsbehov som personer på särskilt boende, och utan att brandskyddet anpassas efter det individuella behovet. I bästa fall finns en fungerande brandvarnare, men det är inte alla som kan testa den eller byta batteri själva. Det är inte heller alla som kan höra brandvarnaren.

Det finns flera hjälpmedel som förstärker brandskyddet. En del kan du ansöka om kostnadsfritt genom din kommun eller region. Hur just dina behov ser ut behöver bedömas individuellt.

 • Brandvarnare

  Bli varnad i tid med fungerande brandvarnare. Det är viktigt att du kan uppfatta larmet. Om du har svårt att röra dig är det extra viktigt att upptäcka en brand tidigt. 

 • Behov av hjälpmedel

  Det finns olika hjälpmedel för att kunna uppfatta brandvarnaren om du exempelvis har en hörselnedsättning. Om du har svårt att utrymma på grund av rörelsenedsättning är det extra viktigt att förebygga så att en brand inte uppstår. 

För dig som arbetar inom hemsjukvården eller är god man

Vi har samlat information till dig som arbetar inom hemtjänst, socialtjänst, som god man med mera samt till dig som är politiker i vård- och omsorgsnämnd eller likande.

 • Vad behöver du vara uppmärksam på för att avgöra om någon behöver förstärkt brandskydd?
 • Hur går du tillväga för att rekommendera förstärkt brandskydd?

Kontakta oss på Räddningstjänsten Syd

Kontakta oss för rådgivning

Vi svarar gärna på frågor om du har vill ha stöd kopplat till hjälpmedel eller likande. Vi gör även kostnadsfria hembesök för rådgivning om brandskydd. Kontakta gärna oss om du har frågor eller vill boka ett hembesök. Ring oss på 046-540 46 00 eller maila oss på info@rsyd.se

För dig som vill veta mer

Här hittar du länkar till broschyrer, rapporter och filmer om förstärkt brandskydd.

 • fastighetsägare
 • förening
 • privatperson
 • förstärkt brandskydd & seniorsäkerhet

Senast uppdaterad: 07 juni 2024, Kl 09:56