Konsekvenssamtal

Konsekvenssamtal innebär att instruktörer från Räddningstjänsten Syd möter barn och ungdomar i samtal om konsekvenser kopplat bränder i skolmiljö. Samtalen sker med omtanke i fokus.

  • Enskilda samtal vid skadegörelse eller anlagd brand
  • På en lugn och ostörd plats
  • I förtroende mellan instruktör och elev

Vi erbjuder konsekvenssamtal när skolan identifierat vem/vilka som varit involverade i skadegörelse eller anlagd brand på skolan.

Oavsett om händelsen skett i grupp eller individuellt sker konsekvenssamtalen alltid med en elev i taget. Dessa samtal är inte förhör eller något annat som påverkar eventuellt polisarbete utan ska ses som kompissamtal med konsekvenstänk.

Skolan ansvarar för att ordna en lämplig plats där samtalet kan ske lugnt och ostört. Vid samtalet medverkar två instruktörer tillsammans med eleven. Eleven har möjlighet att lämna samtalet när som helst om hen vill det.

Samtalet tar ca 60 minuter men styrs av elevens behov och av det som framkommer i samtalet. Fokus är att lyssna på elevens ord om det som hänt, om eventuella motiv och andra bakomliggande orsaker. Samtalet berör också de konsekvenser som skadegörelse eller en anlagd brand kan få både för dem själv och för andra.

Det som sägs i samtalet sägs i förtroende mellan instruktörerna och eleven. Inget förs vidare utan elevens godkännande.

Vid flera samtal har viktig information gällande mobbning och sociala problem kommunicerats till exempelvis kurator med elevens godkännande.

Vanligtvis hålls samtal vid ett tillfälle, men beroende på situation, problematik och övriga omständigheter så kan uppföljande samtal eller andra former av stöd/närvaro på skolan kopplas in.

Vi har i nuläget genomfört upp emot 100 konsekvenssamtal och återkopplingen från såväl skola, som elever och instruktörer har varit mycket bra.

Kontakt

Vill du som skolledare eller lärare ha mer information eller stöd välkommen att kontakta oss här.

  • skola
  • brandsäkerhet
  • utbildning

Senast uppdaterad: 19 april 2024, Kl 12:21