Naturgas

Utbildningen syftar till att ge deltagarna nödvändiga och grundläggande kunskaper och färdigheter beträffande naturgasens egenskaper samt brand i naturgas.

En eld brinner på en grusplan. En person i skyddskläder står i bakgrunden.

Innehåll

 • Brandkunskap

 • Naturgasens egenskaper

 • Brandförebyggande åtgärder

 • Lagstiftning och normer

 • Byggnadstekniskt brandskydd

 • Larmvägar, SOS 112

 • Utrymning

 • Rutiner och instruktioner vid brand och gasläcka

 • Handhavande av släckutrustning

 • Praktisk övning: naturgas, rörbrott, flensbrand, gropbrand och markbrand

Utbildningen innehåller information om varför bränder uppkommer, hur de utvecklar sig samt hur de kan förebyggas. Deltagarna får också prova att hantera en pulversläckare i de förekommande typbränder som förorsakas av naturgas.

Målgrupp

All personal som arbetar med naturgas.

Förkunskaper

Denna lärarledda utbildning kräver att man behärskar svenska språket då all muntlig framställning sker på svenska, om inget annat är överenskommet i förväg.

Plats

Utbildningen sker på vårt övningsfält Barbara vid Spillepengen i Malmö.

Tidsåtgång

5 timmar inklusive förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Max antal deltagare per utbildning

12 personer.

Hur ofta bör man gå utbildningen?

Räddningstjänsten Syd rekommenderar att de som arbetar med naturgas går utbildningen vart fjärde år.

Kostnad

Priset för utbildningen är 29 960 kr exklusive moms.
Lunch- och fikakostnad är inräknad i priset.

Bokningsvillkor

Anmälan är bindande. Avbokning senast 14 dagar innan utbildning sker utan kostnad. Avbokning senast 7 dagar innan debiteras med halva kursavgiften. Om avbokning sker senare debiteras hela kursavgiften.

Kontakt och beställning

E-post: utbildning@rsyd.se
Telefon: 046 540 47 00

 • företag
 • utbildning

Senast uppdaterad: 24 maj 2024, Kl 11:53