Heta arbeten

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med brandfarliga heta arbeten, till exempel svetsning, samt tillståndsansvariga för heta arbeten. Räddningstjänsten Syd driver utbildningen Heta Arbeten i samarbete med Brandskyddsföreningen Skåne.

Svets
  • Ansvar

  • Risker

  • Säkerhetsregler

  • Kontrollblankett

  • Släckutrustning

  • Brandskyddsorganisation

  • Brandfarliga varor

  • Tätskiktsarbete

Varför?

Heta arbeten® är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg.

Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att den som ska utföra brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, ska vara brandvakt eller utfärda tillstånd för dessa arbeten behöver kunskap och måste vara behörig.

För vem?

Du som ska utföra brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats, vara brandvakt eller skriva tillstånd behöver kunskap och behörighet för att få göra det.

Denna utbildning ger dig rätt kunskap och behörighet. Även du som ska beställa heta arbeten har nytta av denna utbildning.

Målsättning

Utbildningen ska göra dig medveten om de risker som finns och vilket ansvar du har. Du ska känna till de regler, rutiner och metoder som du ska arbeta efter. Dessutom ska du bli medveten om konsekvenserna vid olika tillbud.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som utför och är brandskyddsansvarig för heta arbeten, det vill säga den som gör arbetet och den som köper tjänsten.

Utbildningens längd

Utbildningen omfattar sju lektionstimmar och avslutas med en praktisk övning med handbrandsläckare.

Kostnad

Utbildningsavgiften för 2023 är 3 375 kr exkl. moms, inkl. certifieringsavgift.

Övrigt

Heta Arbeten-utbildningen tillhör ett av de krav som de flesta av försäkringsbolagen ställer. Utbildningen ger ett certifikat som gäller under en 5-årsperiod.

Medtag giltig id-handling till kurstillfället. Det sker en obligatorisk identitetskontroll för alla deltagare.

Certifieringstestet ska göras på plats. Medtag uppkopplad smartphone eller surfplatta för enklast hantering.

Anmälan

  • företag
  • utbildning

Senast uppdaterad: 24 april 2024, Kl 15:40