Utrymningsövning

Detta är ett tillfälle där er verksamhet övar på de utrymningsrutiner som finns framtagna på arbetsplatsen. Övningen ska säkerställa organisationens och verksamhetens handlingsberedskap vid brand.

Utrymningskylt

Övningens upplägg

  • Övningen planeras i samverkan mellan instruktörer från Räddningstjänsten Syd och ansvarig i er verksamhet. Vid komplexa/stora objekt kan ett förmöte på plats hos kund behövas och då tillkommer ett pristillägg. I övrigt sker planering via telefon.

  • Vi iscensätter en brandsituation där personalen behöver utrymma. Övningen kan genomföras med eller utan rök. För vårdboenden eller motsvarande verksamheter kan vi erbjuda en anpassad övning eftersom förutsättningarna för utrymning många gånger ser annorlunda ut där.

  • Räddningstjänsten Syds instruktörer (2 st) observerar hur personalen hanterar brandsituationen och en muntlig genomgång hålls efter avslutad övning. Obs! Genomgången sker på svenska om inget annat är överenskommet i förväg. Vid större/komplexa objekt kan fler instruktörer behövas och då tillkommer ett pristillägg.

  • Skriftlig dokumentation av utrymningsövningen ingår och skickas via e-post i efterhand till verksamheten.

Målgrupp

All personal i alla typer av verksamheter. Anläggningsskötare eller motsvarande med behörighet och kunskap att hantera larmet innan, under och efter övningen, ska vara på plats vid utrymningsövningen för att kunna sätta eventuellt larm i serviceläge, återställa osv. Våra instruktörer har ingen behörighet att sköta detta.

Förkunskaper

För att få ut så mycket som möjligt av övningen bör samtlig personal ha kännedom om den egna verksamhetens rutiner. Denna övning kräver att man behärskar svenska språket då all muntlig framställning sker på svenska, om inget annat är överenskommet i förväg.

Plats

Hos er.

Tidsåtgång

1-1,5 timme (beroende på förberedelser och återställningstid på plats)

Hur ofta?

Räddningstjänsten Syd rekommenderar att utrymningsövning genomförs minst en gång per år.

Kostnad

Priset för övningen är 8 380 kr exklusive moms. 

Bokningsvillkor

Anmälan är bindande. Avbokning senast 14 dagar innan utbildning sker utan kostnad. Avbokning senast 7 dagar innan debiteras med halva kursavgiften. Om avbokning sker senare debiteras hela kursavgiften.

Kontakt och beställning

E-post: utbildning@rsyd.se
Telefon: 046-540 47 00

  • fastighetsägare
  • förening
  • företag
  • skola
  • utbildning

Senast uppdaterad: 05 juni 2024, Kl 15:31