Upp i rök för årskurs 7 till 8

Varje år utbildas tusentals elever för att bli medvetna om risker och konsekvenser av bränder och anlagd brand i skolor, med Brandskyddsföreningens utbildning Upp i rök.

Grafik med ett hus som brunnit upp med en stor gul text där det står upp i rök.

Upp i rök är ett utbildningsmaterial baserat på case och mycket dialog med eleverna. Fokus ligger på trygghet, beteende och hur eleverna ska agera vid brand.

  • Utbildningen riktar sig till ungdomar i högstadiet med syfte att öka kunskapen för att förebygga anlagda skolbränder
  • Utbildningen genomförs på plats i skolan och är kostnadsfri

Detta är en del i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) uppdrag som syftar till att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser.

Ladda ner utbildningsmaterialet till Upp i rök

Om du jobbar i en skola och vill veta mer om materialet, se länken nedan.

Kontakta Räddningstjänsten Syd på 046-540 46 00 för mer information eller maila oss här.

  • skola
  • brandsäkerhet
  • utbildning

Senast uppdaterad: 24 maj 2024, Kl 11:44