Test av Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Idag den 3 juni kl. 15.00 testas utomhussignalen VMA, eller Hesa Fredrik som den också kallas.

VMA-tuta på tak

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser. Systemet med tyfonerna är främst avsett för att varna personer som befinner sig utomhus.

Utomhussignalen testas fyra gånger årligen, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Signaltestet pågår under minst två minuter. Därefter avslutas testet med en ”faran över”-signal med en sammanhållen 30-40 sekunders lång signal klockan 15.05.

Vanligtvis förmedlas VMA via radio och tv. Men vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för viktigt meddelande.

Skulle VMA aktiveras vid en allvarlig händelse ska du:
• Gå inomhus
• Stänga alla ventiler, fönster, dörrar och fläktar
• Lyssna på radio P4 eller se på TV, där du får mer information

  • Nyheter

Senast uppdaterad: 03 juni 2024, Kl 10:58