Information och stöd till dig som varit med om en olycka

Efter en olycka är det ofta svårt att veta vad man ska göra. Det finns några tumregler du bör följa, oavsett vilken sorts olycka du varit med om.

Brandman lyssnar på skadad person som pekar mot en brandbil

Ring ditt försäkringsbolag

Oavsett vilken typ av olycka du har drabbats av är det alltid viktigt att du så fort som möjligt tar kontakt med ditt försäkringsbolag. Deras skadereglerare registrerar eventuella skador som uppstått, både personskador och materiella skador. De hjälper även till med saneringsåtgärder, tillfälligt boende och andra akuta åtgärder.

Prata med någon

Att vara med om en olycka kan vara traumatiskt och det är inte ovanligt att känna ett behov av att tala med någon efteråt. Det kan vara en anhörig eller någon du har förtroende för. Du kan vända dig till vårdpersonal för att få professionellt samtalsstöd, direkt i samband med olyckan eller efteråt via din vårdcentral. Du kan också kontakta din kommun som även de erbjuder krisstöd.

Viktiga telefonnummer

Jourhavande präst (via SOS Alarm)

112

Jourhavande medmänniska

08-702 16 80

Sjukvårdsupplysningen

1177

Trafikförsäkringsföreningen

08-522 782 50

BRIS

116 11

BRIS Vuxentelefon

0771-50 50 50

SPES (Suicidprevention och efterlevandes stöd)

020-18 18 00

  • fastighetsägare
  • förening
  • företag
  • privatperson
  • skola
  • vid olyckor

Senast uppdaterad: 29 maj 2024, Kl 10:09