Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Siren för viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten

När en akut fara hotar kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet Viktigt meddelande. Det kan till exempel vara vid utsläpp av giftig gas eller förgiftat vatten.

Signalen består av en 7 sekunder lång ton och 14 sekunders tystnad i minst 2 minuter. När man hör signalen ska man:   

 • Gå inomhus

 • Stänga alla ventiler, fönster, dörrar och fläktar
 • Lyssna på radio eller se på TV, där du får mer information.

 • Viktigt meddelande-signalen följs av "Faran över", en 30–40 sekunder lång, sammanhängande signal.

I de här radio- och TV-kanalerna kan du få information i en VMA-situation

 • Sveriges Radios FM-kanaler
 • Sveriges Television
 • Sveriges Utbildningsradio
 • TV4
 • Kanal 5
 • Kanal 9
 • På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till sidan 599. Där finns samma meddelande som läses i radio.

VMA kan numera även skickas som ett sms till mobiler med ett abonnemang kopplat till en adress - i det området där varningen är aktuell. Det är ingen tjänst man kan anmäla sig till, utan sker i så fall automatiskt.

VMA testas varje kvartal

Signalen för viktigt meddelande testas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

Felanmälan av utomhuslarm

Hör du inte testet där du befinner dig? Kontrollera först att det finns en tyfon i närheten på den här kartan. Om så är fallet kan du felanmäla genom att skicka e-post till info@rsyd.se.

Bild visar att man ska gå vinkelrätt mot vindriktningen vid VMA, alltså inte med vinden i ryggen eller mot ansiktet vinkelrätt