Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Hesa Fredrik.jpg

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

När en akut fara hotar kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet Viktigt meddelande, även kallat Hesa Fredrik. Det kan till exempel vara vid kraftig rök, utsläpp av giftig gas eller förgiftat vatten.

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser, svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner samt i samband med krishantering av extraordinära händelser. Systemet har flera olika kanaler, däribland radion, appar, sms-funktion och via utomhuslarmet.

Utomhuslarmet är en signal som består av en 7 sekunder lång ton och 14 sekunders tystnad i minst 2 minuter.

Skulle VMA aktiveras vid en allvarlig händelse ska du: 

  • gå inomhus
  • stänga alla fönster, dörrar, ventilation och fläktar
  • lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information

Sveriges Radio är beredskapskanal med uppdrag att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser. 

Du kan också ta del av information via informationsnumret 113 13, följa Krisinformation.se (via webb, app eller i sociala medier) eller titta på SVT för mer information. Utomhussignalen ska alltid följas av ett meddelande i ovan nämnda kanaler.

  • Viktigt meddelande-signalen följs av "Faran över", en 30–40 sekunder lång, sammanhängande signal.

I de här kanalerna kan du få information i en VMA-situation

  • Sveriges Radio
  • Sveriges Television
  • Krisinformation.se (webb, app eller i sociala medier) eller via informationsnumret 113 13

Information går även ut i fler kanaler, men utomhussignalen ska alltid följas av ett meddelande i ovan nämnda kanaler.

  • På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till sidan 599. Där finns samma meddelande som läses i radio.

VMA kan numera även skickas som ett sms till mobiler med ett abonnemang kopplat till en adress - i det området där varningen är aktuell. Det är ingen tjänst man kan anmäla sig till, utan sker i så fall automatiskt.

VMA testas varje kvartal

Signalen och utomhusvarningen för viktigt meddelande testas fyra gånger varje år; klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

Hör du inte tutan? 

Brukar du vanligtvis höra tutan vid VMA-test, men inte denna gång?
Utomhusvarningen är främst tänkt som ett larm för dig som är utomhus. Det innebär att du kanske inte hör det om du befinner dig inomhus. Din position påverkar därför hur väl du hör tutan. Den här kartan visar var tyfonerna (tutorna) är placerade. Om du vanligtvis brukar höra en tyfon som finns placerad i närheten, men inte denna gång, kan du felanmäla genom att skicka e-post till info@rsyd.se. Ange specifik adress när du felanmäler.

Hör du inte tutan där du befinner dig?
Det kan bero på att du befinner dig inomhus eller att det inte finns någon tyfon i din närhet. Enligt MSB täcker utomhuslarmet cirka 50 % av Sveriges befolkning. Det är din kommun som beslutar om var VMA-tyfonerna ska placeras. Den här kartan visar var tyfonerna är placerade i Sverige.  

Vanliga frågor om VMA

MSB.se finns vanliga frågor och svar samlade.

Krisinformation.se har även sammanställt information anpassad till barn.

 

Foto: MSB