Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

NCC Industry AB, Södra Sandby

Verksamheten omfattar brytning av berg i dagbrott, tillverkning av krossprodukter i fabriks- och mobilanläggningar samt tillverkning av asfaltsprodukter och återvinning av returasfalt.

I brytområdet sprängs råberget till en hanterbar storlek. Från området där brytning sker transporteras det sprängda råberget in till krossanläggningen med bergtruckar. Efter krossning och siktning i krossanläggningen transporteras makadamen i olika sorteringar för sten med dumprar ut till försäljningsområdet. 

Verksamheten hanterar sprängämnen i sådan mängd att anläggningen omfattas av den lägre nivån i lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Adress

Adress (verksamhetsplats): Hardeberga 171, 247 91, Södra Sandby (Lunds kommun)

Hanterade ämnen

  • Emulsionssprängämne
  • NG-sprängämne                             
  • Patronerad emulsion
  • Sprängkapslar
  • Primer/booster
  • Explosivt avfall

Alla ämnen ovan är explosiva, brandunderstödjande och brandfarliga. På anläggningen hanteras även diesel/lätt eldningsolja, vilken är brandfarlig.

Vad kan hända?

Om okontrollerad explosion eller brand uppstår frigörs brandgaser och nitrösa gaser. De explosiva ämnena kan också ge upphov till massexplosion. Gaserna och tryckvågen bedöms främst ge påverkan på de personer som vistas inne på anläggningen.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder.

Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på svt´s TV-kanaler
  • Stänga fönster, dörrar och ventilation

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen.