Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Magle Chemoswed AB

Magle Chemoswed AB tillverkar läkemedelssubstanser i sådan mängd att verksamheten omfattas av den lägre kravnivån i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Adress

Agneslundsvägen 27, 212 15 Malmö

Hanterade ämnen

Företaget hanterar en fast substans, warfarin, som ingår i läkemedel som används för att förhindra blodproppar. I hög dos kan warfarin orsaka inre blödningar. Substansen har tillverkats vid företaget under lång tid och hanteras i slutna system. I övrigt hanteras brandfarliga lösningsmedel vid anläggningen.

Vad kan hända?

Lagringen av den giftiga substansen innebär att en eventuell brand kan leda till utsläpp av brandgaser med giftigt innehåll eller utsläpp av giftigt släckvatten.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radio, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen.

Gå till  information hos Länsstyrelsen