Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sevesoanläggningar lägre kravnivå

I undermenyn till denna sida finns information om Sevesoanläggningar som omfattas av den lägre kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.