Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bröderna Berner AB/div Gullviks

Gullviks är distributörer av växtskydd för jordbruk, skogsbruk, trädgårdssektor och grönytor.

Produkter lastas in, lagras, plockas ihop och lastas för transport till kund. Ingen öppen hantering sker, ompaketering sker endast om ursprunglig förpackning skadats. I huvudsak hanteras småbehållare och säck, men fat och 1 m3 containers förekommer. Brandfarlig vara kommer vanligen i 5 liters-behållare även om större behållare förekommer, dock aldrig så stora som 1 m3. Produkterna kommer till och lämnar anläggningen med lastbil.

På anläggningen hanteras giftiga, miljöfarliga och brandfarliga produkter i sådan mängd att anläggningen omfattas av högre kravnivån i lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Hanterade ämnen

Diverse produkter för växtskydd för jordbruk, skogsbruk, trädgårdssektorn och grönytor. Produkterna är giftiga, miljöfarliga och brandfarliga.

Vad kan hända?

Lagringen av giftiga, miljöfarliga och/eller brandfarliga produkter innebär att en eventuell brand kan leda till utsläpp av brandgaser med giftigt innehåll eller utsläpp av giftigt släckvatten

Adress

Hemsögatan 10b, Malmö

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen.

Information till allmänheten - Gullviks

(För att läsa mer, klicka på bilden)

För mer information

Kontakta 040-680 68 20
Hemsögatan 10 B, Malmö

Hemsida: www.gullviks.com/