Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bona Sweden AB

Bona Sweden AB är en kemisk industri som tillverkar dispersioner, vattenlacker, industrilacker, underhållsprodukter.

IPDI (Isoforondiisocyanat) och H12MDI (Dicyklohexyl-4,4’-diisocyanat) används vid tillverkning av polyuretandispersion vilka ingår som halvfabrikat i vattenlack. Huvuddelen av kemikalierna lagras i tank men det förekommer även lösa behållare såsom IBC, fat och dunkar.

Verksamheten hanterar också brandfarlig vara. De brandfarliga varorna ingår huvudsakligen som beståndsdelar i de dispersioner som sedan i sin tur används som ingående material i vattenlacker. Dispersioner eller vattenlacker är i sig inte brandfarliga.

Bona Sweden AB omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarlig kemikalieolycka. Bona Sweden AB klassas som Seveso högre på grund av hanterad mängd IPDI (Isoforondiisocyanat) och H12MDI (Dicyklohexyl-4,4’-diisocyanat).

Kontaktuppgifter

Bona Sweden AB

Murmansgatan 128-130

200 21  Malmö

040 38 55 00

Webbplats: https://www.bona.com/sv/

Hanterade ämnen

IPDI (Isoforondiisocyanat) och H12MDI (Dicyklohexyl-4,4’-diisocyanat) -  Förgiftningsrisk vid inandning av ångor och vid hudkontakt med ämnet. Symtomen kan vara fördröjda. Vid brandpåverkan kan nitrösa gaser bildas. Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag förorsakar miljöskador.

Vad kan hända?

Ett utsläpp kan medföra förgiftningsrisk vid inandning av ångor eller vid hudkontakt med ämnet. Utsläpp som sprids till mark, grundvatten eller vattendrag förorsakar miljöskador. Vid en brand kan nitrösa gaser bildas och spridas även utanför anläggningen. En brand i brandfarliga varor bidrar till ett intensivt brandförlopp.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder.

Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på svt:s TV-kanaler
  • Stänga fönster, dörrar och ventilation

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen.

Bild för - Information till allmänheten - Bona

Information till allmänheten - Bona

Bona Sweden AB. Murmansgatan 128-130, Malmö. 040-38 55 00 www.bona.com/sv