Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Region Skåne, Regionservice, helikopterflygplatsen

Helikopterflygplatsen vid Skånes universitetssjukhus i Lund är godkänd/certifierad av Transportstyrelsen. Anledningen till att den är klassad som farlig verksamhet är att den har meddelats drifttillstånd enligt luftfartslagen och enligt LSO 2 kap. 4§ blir den därför en farlig verksamhet.

Flygplatsen är förlagd ovanpå taket till sjukvårdsbyggnaden och är endast avsedd för transporter i samband med sjukdomsfall och olyckor. Ambulans- och räddningshelikoptrar kan nyttja flygplatsen dygnets alla timmar, året runt.

Adress och kontaktuppgifter

Entrégatan 7, våning 12, 222 42 Lund
Telefon: 040-33 00 00

Hanterade ämnen

Flygplatsen hanterar inga farliga ämnen.

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s tv-kanaler
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation

Tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås av Länsstyrelsen