Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brenntag Nordic AB

Brenntag Nordic AB finns på Koksgatan och Terminalgatan i Malmö i hamnens industriområde. Verksamheten består huvudsakligen av distribution, lagring och upptappning av kemikalier. Flytande produkter lagras i tank, dunkar av olika storlek, IBC och fat. Fasta produkter förvaras i säckar, fat eller kartonger. Produkterna kommer in till anläggningarna via tankbil eller lastbil. Utlastning sker via lastbil eller tankbil.

Hanterade ämnen

  • Brandfarliga lösningsmedel
  • Miljöfarliga ämnen

På Koksgatan är majoriteten av ämnena miljöfarliga. På Terminalgatan hanteras brandfarliga ämnen.

Adress

Koksgatan 18, 202 11 Malmö
Terminalgatan 2, 202 11 Malmö

Varning

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder. Då ska du:

  • Gå in inomhus
  • Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s tv-kanaler
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation