Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

HLR och första hjälpen

VAR SJÄTTE TIMME RÄDDAS EN PERSON TILL LIVET GENOM HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING I SVERIGE 

 

Hjärt- och lungräddning i Sverige är en sann folkrörelse och vi vill med vår kunskap och erfarenhet bidra till att ännu fler liv räddas utanför sjukhus.

Sedan 90-talet har livräddaringripanden före ambulansens ankomst fördubblats. Denna dramatiska förbättring är ett resultat av engagemang från enskilda kommuninvånare och samverkan mellan olika organisationer, ambulanssjukvård, räddningstjänst samt polis.

Vi på Räddningstjänsten Syd vill att fler ska känna sig trygga i att kunna utföra HLR så att överlevnadsstatistiken kan fortsätta öka.

I menyn till vänster finns det mer information om våra HLR och första hjälpen-utbildningar.

Vuxen-HLR och första hjälpen - enskilda platser! Klicka här för mer information och anmälan.