Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

HLR och första hjälpen

Vi fortsätter att anpassa vår verksamhet

Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens och Region Skånes föreskrifter, råd och rekommendationer och vi tillämpar nödvändiga förhållningsregler för att bidra till en fortsatt begränsad smittspridning. Det kan till exempel handla om hur vi genomför utbildningar, säkrar avståndet mellan deltagarna, byter lungor på dockorna efter varje användning eller att vi tillfälligt tar bort inblåsningar på övningsdockorna. Allt för att det ska vara så säkert som möjligt både för oss och för dem vi utbildar.   

Vi vill uppmana alla att fortsätta följa myndigheternas råd och restriktioner. Vi har alla ett ansvar, och det är bara tillsammans som vi kan bidra till den minskade smittspridningen.

 

VAR SJÄTTE TIMME RÄDDAS EN PERSON TILL LIVET GENOM HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING I SVERIGE 

 

Hjärt- och lungräddning i Sverige är en sann folkrörelse och vi vill med vår kunskap och erfarenhet bidra till att ännu fler liv räddas utanför sjukhus.

Sedan 90-talet har livräddaringripanden före ambulansens ankomst fördubblats. Denna dramatiska förbättring är ett resultat av engagemang från enskilda kommuninvånare och samverkan mellan olika organisationer, ambulanssjukvård, räddningstjänst samt polis.

Vi på Räddningstjänsten Syd vill att fler ska känna sig trygga i att kunna utföra HLR så att överlevnadsstatistiken kan fortsätta öka.

I menyn till vänster finns det mer information om våra HLR och första hjälpen-utbildningar.