Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - svets.jpg

Heta Arbeten®

Varför? Heta arbeten® är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att den som ska utföra brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, ska vara brandvakt eller utfärda tillstånd för dessa arbeten behöver kunskap och måste vara behörig.


För vem?
 Du som ska utföra brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats, vara brandvakt eller skriva tillstånd behöver kunskap och behörighet för att få göra det. Denna utbildning ger dig rätt kunskap och beörighet. Även du som ska beställa heta arbeten har nytta av denna utbildning.


För mer information och bokning se i menyn till vänster.