Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - utbildningen-flammys-brandsyn-skolor-ak-2.png

F - Åk 2

Flammys Brandsyn är en kostnadsfri utbildning som Brandskyddsföreningen erbjuder elever i förskoleklass till årskurs 2. Syftet är att minska antalet bostadsbränder och anlagda skolbränder och öka kunskaperna om brandsäkerhet.

Utbildningen erbjuds över hela landet och det finns i stora drag två sätt att genomföra den. Antingen erbjuder lokal räddningstjänst att åka ut till skolan och hålla en lektion i brandkunskap eller så genomför skolan utbildningen själv med hjälp av en utbildningsfilm. Det finns också extramaterial att använda om så önskas. 

Vi ser en mycket tydlig koppling till gällande läroplan inom flera områden. Barnen lär sig mer om brand och brandskydd, de lär sig att ta ansvar samtidigt som de lär sig om och ser över sitt eget brandskydd hemma. De får kunskap i hur och varför en brand startar och hur man släcker den. De får samhällsinformation och inblick i räddningstjänstens arbete. 

Brandsynen är också mycket betydelsefull genom att brandskyddskunskapen som barnen får i skolan förs vidare till övriga hemmet och även i stor utsträckning till kringliggande hushåll (mor- och farföräldrar, grannar etc). 

Tillsammans kan vi minska antalet bostadsbränder och få ett brandsäkrare Sverige!

Ladda ner utbildningsmaterialet

För er som inte har möjlighet att boka en utbildning med oss så finns det ett material att ladda ner, för pedagoger i skolan, och genomföra. All information finns via länken nedan. 

För skolor utan samarbete med räddningstjänst >

Kontakta Räddningstjänsten Syd på 046-540 4600 för mer information eller mejla oss här.