Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Lisa förskola.jpg

Förskolan

Räddningstjänsten Syd ordnar varje år s.k. förskoleveckor. Förskolebarnen i närområdet blir inbjudna till brandstationerna för att bland annat få utforska brandbilarna, lära sig om hur bränder uppstår och hur man sprutar vatten med brandslang. Detta evanemang brukar vara mycket uppskattat! 

Utöver förskoleveckorna finns möjligheten för er på förskolan att genomföra vårt koncept i egen regi. Det går till så här:

1. Titta på vår utbildningsfilm. 

2. Genomför tillhörande quiz bestående av 10 frågor kopplade till utbildningsfilmen. Quizet är uppbyggt som en kort digital tipsrunda.

Efter genomfört quiz kan vi skicka ett diplom till alla barn som har deltagit. Mejla antal barn, namn på förskola och postadress till informationsinsatser@rsyd.se