Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - mobilspelet_upp_i_rok2.png

Upp i rök

Varje år utbildas tusentals elever för att bli medvetna om risker och konsekvenser av bränder och anlagd brand i skolor, med Brandskyddsföreningens utbildning Upp i rök.

I september 2020 lanserades ett nytt, uppdaterat utbildningsmaterial, med nya case och med ett nytt upplägg som bygger mer på dialog med eleverna än det tidigare materialet. Fokus ligger också mer på trygghet, beteende och hur eleverna ska agera vid brand.

Utbildningen ingår som en del i MSB:s uppdrag inom anslag 2:6, som syftar till att öka den enskildes förmåga att förebygga och hantera olyckor, allvarliga händelser och kriser. Den riktar sig till ungdomar i högstadiet med syfte att öka kunskapen för att förebygga anlagda skolbränder.

Utbildningen genomförs på plats hos er och är kostnadsfri.

Ladda ner utbildningsmaterialet

Om du jobbar du i en skola och vill veta mer om materialet, se länken nedan.

Utbildning Upp i rök / Brandskyddsföreningen

 

Kontakta Räddningstjänsten Syd på 046-540 4600 för mer information eller mejla oss här.