Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - rsyd-distans-2.jpg

Brandskyddsutbildning gruppbokning - distans


Brandskyddsutbildning på distans har samma innehåll som den grundläggande brandskyddsutbildningen där du får kunskap om hur och varför bränder uppstår, samt vad du kan göra för att förebygga dem. Du får även lära dig hur du bör agera vid en brand. Enda skillnaden är att den praktiska släckdelen är borttagen. Vi rekommenderar att ni kompletterar med den praktiska släckövningsdelen (sker alltid utomhus).

Utbildningen genomförs digitalt via Zoom. Deltagarna får en inbjudan med instruktioner och anslutningslänk ca 5 dagar innan kurstillfället.

Du kan även boka enskilda platser till vår brandskyddsutbildning på distans. Läs mer här.

För ytterligare frågor eller bokning, kontakta oss på 046-540 47 00 eller utbildning@rsyd.se.

Kursinnehåll

  • Brandteori - bränders uppkomst/brandförlopp samt brandorsaker
  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Byggnadstekniskt brandskydd - brandceller/sprinkler etc
  • Utrymning - utrymningsvägar - mänskligt beteende och agerande vid brand
  • Larm - brandvarnare/automatiskt brandlarm - SOS 112
  • Den enskildes ansvar - lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Målgrupp

All personal på arbetsplatsen.

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Tidsåtgång

Utbildningen pågår 2 timmar och 15 minuter. 

Max antal deltagare per utbildning

20 personer

Hur ofta bör man gå utbildningen?

Räddningstjänsten Syd rekommenderar att samtliga anställda och vikarier ges tillfälle att genomgå brandskyddsutbildning minst vart fjärde år.

Kostnad

Priset för utbildningen inkl. praktisk släckövning hos oss är 10 950:- exklusive moms.  Vid släckövning hos kund tillkommer 1 080:- exklusive moms. Endast distansutbildningen kostar 7 510:- exklusive moms.

Bokningsvillkor 

Anmälan är bindande. Avbokning senast 14 dagar innan utbildning sker utan kostnad. Avbokning senast 7 dagar innan debiteras med halva kursavgiften. Om avbokning sker senare debiteras hela kursavgiften.

Övrigt

Denna lärarledda distansutbildning kräver att man behärskar svenska språket då all muntlig framställning sker på svenska, om inget annat är överenskommet i förväg.

Vänligen respektera start- och sluttid. För att få ett utbildningsbevis krävs det att deltagaren är med på hela utbildningen.

Kontakt och beställning

E-post: utbildning@rsyd.se
Telefon: 046 540 47 00