Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Två brandmän förbereder sig på losstagning av kvinna vid en trafikolycka

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag – att stödja, rädda och utveckla. En effektiv olyckshantering är en del av välfärdssystemet, nu och i framtiden. Kvinnor och mäns, flickor och pojkars självklara rätt till trygghet och säkerhet är grundläggande i en demokrati. Det är dessa individer som både drabbas av och orsakar olyckor. Individer som vi ska kunna möta före, under och efter en olycka.

Kärnvärde StödjerStödja

Den bästa olyckan är den som aldrig händer.

Därför stödjer vi den enskilde genom att aktivt dela med oss av vår erfarenhet och kunskap om hur man hanterar och förhindrar olyckor.

Vi samverkar med en lång rad aktörer. Tillsammans kan vi göra skillnad för att skapa medveten trygghet.

Kärnvärde RäddarRädda

Om olyckan ändå är framme är vi där för att rädda.

Vi agerar snabbt, säkert och effektivt för att lösa den akuta situationen.

Efter en insats finns också lärdomar att dra för att förbättra våra metoder.

Här ska både vi, den som drabbas av olyckor och omgivningen få fullt utbyte av vår professionella kompetens.

Kärnvärde UtvecklarUtveckla

Räddningstjänsten Syd jobbar aktivt för att ständigt förbättra vår verksamhet.

Vi utvecklar såväl våra räddningsinsatser som det förebyggande arbetet och förnyar vår roll i ett samhälle i förändring.

Detta kan vi bara åstadkomma i samarbete med andra.