Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Så planerar vi

För varje mandatperiod beslutar direktionen om ett handlingsprogram som är vårt övergripande styrdokument. Det utgår både från Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och medlemskommunernas uppdrag och ligger till grund för hela verksamheten.

I handlingsprogrammet beskriver vi riskbilden i vårt geografiska område, vår förmåga och vår utvecklingsinriktning.

Med handlingsprogrammet som utgångspunkt gör vi varje år en verksamhetsplan. Planen beskriver uppdrag, strategier, resurser och mål för det aktuella året och hur förbundet ska uppfylla dem.