Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fordon som används för organtransport

Organtransport

I Sverige finns tre transplantationsenheter. Organdonationer och transplantation i södra sjukvårdsregionen organiseras från Transplantationsenheten i Malmö och Lund och där ingår Räddningstjänsten Syd som ett led i kedjan.

Vid Skånes universitetssjukhus (SUS) i Malmö sker organtransplantationer av njurar från både avlidna och levande, pankreastransplantationer samt transplantation av ö-celler. Transplantationer av hjärta och lungor utförs på SUS i Lund. Upptagningsområdet omfattar hela Södra sjukvårdsregionen, dvs. Skåne, Blekinge, Kronoberg och södra Halland.

Räddningstjänsten Syds roll i den omfattande logistiken kring organtransplantationer är att transportera organ och läkarteam mellan givare och mottagare av organet, alternativt mellan sjukhus och flygplats. Vi har cirka 100 uppdrag om året. 

Räddningstjänsten Syd har specialanpassade fordon och ett 20-tal utbildade chaufförer för att säkerställa en trygg och snabb organtransport.

Organtransporten regleras av ett avtal mellan Räddningstjänsten Syd och Region Skåne.