Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lagen om skydd mot olyckor

Den 1 januari 2004 infördes lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) som ersatte den tidigare räddningstjänstlagen. LSO bygger på olycksförebyggande åtgärder, räddningstjänst och efterföljande åtgärder. Den visar på vilket ansvar den enskilde, kommunen och staten har.

Målen med lagen är att:

§ Skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö mot olyckor.

§ Skapa bättre förmåga i samhället att förebygga och hantera situationer som kan leda till räddningsinsatser.

§ Förbättra möjligheterna att minska antalet olyckor.

§ Flexibilitet med möjlighet att anpassa utifrån lokala förhållanden.

LSO bygger på målstyrning där de nationella målen i korthet innebär att säkerheten ska öka, färre skador och olyckor ska inträffa, konsekvenserna av dessa ska minska och skyddet ska öka. Utifrån dessa övergripande nationella mål ska alla kommuner och räddningstjänster på lokal nivå ta fram handlingsprogram, målbeskrivningar och aktiviteter.

Här kan du läsa lagen i sin helhet