Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vår verksamhet

Vårt uppdrag är att förebygga olyckor och att snabbt och effektivt genomföra räddningsinsatser av olika slag.

Vi tar oss an bränder, drunkningar och trafikolyckor och vi agerar vid stormskador, ras, kemolyckor och farliga utsläpp. Vi arbetar också med samhällsplanering, organtransporter, tillsyn av brandskydd och utfärdar tillstånd för brandfarliga och explosiva varor. För att alla ska kunna skydda sig och agera vid olyckor erbjuder vi utbildning och rådgivning.

Idag är vi omkring 500 medarbetare som jobbar med över 40 olika yrken.

Vi arbetar över hela vårt geografiska område (Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund, Malmö) och utgår från de olika stationerna i våra medlemskommuner.

De olika stationerna har utöver det ordinarie uppdraget även sin specialisering.