Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Övning i oljehamnen

25 maj, 2022, kl 09:34

Idag, den 25 maj, genomför Räddningstjänsten Syd en övning i oljehamnen i Malmö.

I samband med övningen kommer ett antal räddningstjänstfordon att befinna sig i området. Därför vill vi förtydliga att det handlar om en övning, och inte en skarp händelse.

Övningen sker som en återkommande del av vår verksamhet för att säkerställa att upprättade planer för räddningsinsatser fungerar. 

Vid frågor kontakta: 

Ida Franzén Svensson, 073-154 24 50, e-post

Angelica Anbring, 046-540 46 93, e-post