Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand Eslövs kommun

25 juli, 2021, kl 00:46

Tid för larm

24 juli, 2021, kl 20:59

Plats

Vännberga öster om Kungshult i Eslövs kommun

Skador

Ladugårdsbyggnader skadade

Insatta resurser

Ca 25 brandmän från 4 stationer

Räddningstjänstens insats

Räddningstjänsten har sedan 21-tiden engagerats vid en brand på en lantbruksfastighet strax öster om Kungshult nordväst om Eslöv. Två byggnader innehållande bl.a. halm har brunnit ner och p.g.a. utveckling av ohälsosam rök från brandpåverkade gödselmedel har VMA utfärdats med budskapet att boende i vindriktningen väster om Kungshult ska hålla sig inomhus och stänga fönster och ventilation om lukt kan förnimmas. Prognos för när insatsen kan avslutas är oklar och förmodligen kommer räddningstjänsten att vara på plats även under nästkommande dag. Inga människor eller djur har kommit till skada.

För mer information

Inre befäl Måns Krook 046-540 51 12