Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stora regnmängder

12 juni, 2019, kl 05:50

Tid för larm

12 juni, 2019, kl 04:50

Räddningstjänstens insats

Just nu får vi många larm om översvämning i samband med kraftig nederbörd, främst i Ystad och Tomelilla.

Nedan följer några allmänna råd:

Regn och översvämningar 

I samband med kraftigt regn stiger vattnet i åar och bäckar samt i avloppssystemet. Fastighetsägare kan framför allt drabbas av översvämning i källare. Räddningstjänsten har i dessa fall mycket svårt att pumpa bort vattnet då alla vattensystem redan är fyllda. Det innebär att vattnet kan komma att rinna tillbaka till källaren. Vattnet kommer att sjunka undan först när det slutar regna och vattentrycket sjunker.

Är din källare översvämmad – ta genast kontakt med ditt försäkringsbolag. I första hand måste räddningstjänsten prioritera samhällsviktiga funktioner. Ring 112 vid allvarlig fara för liv eller egendom.

Råd vid risk för översvämning av din källare

  • Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
  • Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet.
  • Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du köpa en egen dränkbar pump för tömning av källaren.
  • Bryt strömmen vid översvämning i källaren på grund av att vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuella dräneringspumpar inte stannar.
  • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
  • Vid inträffad skada - kontakta ditt försäkringsbolag.

Råd i trafiken vid stora nederbördsmängder

  • Undvik att ge dig ut i trafiken om det inte är nödvändigt.
  • Vid kraftig nederbörd ökar risken för vattenplaning och att vägbanorna kan översvämmas, framförallt i svackor till exempel under viadukter.
  • Måste du bege dig ut i trafiken anpassa hastigheten efter rådande väglag.
  • Är vägbanan översvämmad kör inte på djupare vatten än upp till bromsskivorna på bilen.

För mer information

Inre befäl RC Syd 046-540 51 12