Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand Limhamns Idrottplats

9 april, 2019, kl 12:54

Tid för larm

9 april, 2019, kl 12:30

Plats

Limhamns Idrottsplats

Skador

Större upplag med konstgräs brandskadat

Insatta resurser

3 stationer (ca 20 pers) + ledning och depå

Räddningstjänstens insats

Räddningstjänsten larmades strax efter kl 12.30 till Limhamns idrottsplats med anledning av brand i konstgräs. Vid framkomst kontaterades brand i ett större upplag med kraftig rökutveckling som följd. Släckning påbörjades i syfte att hindra fortsatt spridning och med hjälp av arbetsmaskiner kommer rullarna att säras för att underlätta släckning. VMA har gått ut till allmänheten i närområdet med uppmaning att man ska stänga fönster och ventilation om rök riskerar påverkar byggnader samt att man i övrigt undviker att befinna sig i röken. Släckningsarbete beräknas pågå hela dagen och eftersföljs av bevakning.     

Samhällspåverkan

---

För mer information

Inre befäl Måns Krook 046-540 51 12