Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bensinutsläpp Malmö oljehamn

11 maj, 2019, kl 16:10

Tid för larm

11 maj, 2019, kl 12:50

Plats

Oljehamnen Malmö

Skador

Inga personskador är rapporterade, i nuläget oklara skador på anläggningen

Insatta resurser

Ett stort antal räddningsenheter är involverade i insatsen

Räddningstjänstens insats

Räddningstjänsten larmades till oljehamnen strax innan 1300 med anledning av ett utsläpp av bensin inne på ett cisternområde. Ett stort antal räddningsenheter larmades till platsen. På plats kunde vi konstatera att bensin läckte från ett pumprum på ett cisternområde. Skum lades omgående ut på vätskeytan i syfte att minimera risken för antändning. Läget vid 16 tiden är att utsläppet är begränsat till pumprummet och planering sker för omhändertagande av produkten. Risk kopplat till antändning av bensinen bedöms i nuläget som liten men vi arbetar med stor försiktighet. Resursinventering pågår i syfte att minska antalet enheter på plats.

Arbetet beräknas pågå en bit in på kvällen i samverkan med personal från CMP och aktuellt bolag.

Tidigare uppgifter om att ca 15 kubikmeter hade läckt ut har kraftigt reviderats ner. Det är i nuläget oklart hur mycket som har läckt ut.

Presskontakt från insatsledningen kommer att finnas utanför infarten till oljehamnen 16,30 för att besvara frågor. 

Samhällspåverkan

Ingen direkt påverkan i nuläget.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12