Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utryckningsfordon på rad framför fasaden på Station Lund

Distrikt Lund

På station Lund arbetar förutom operativ styrka även dagtidspersonal inom samhällssäkerhet. På stationen finns även ett övningsfält, rökövningshus och civilförsvarsförråd.

På station Lund jobbar cirka 70 medarbetare varav drygt 40 är brandmän/styrkeledare. Distriktschefen tillsammans med gruppcheferna ansvarar för den operativa personalen och dess verksamhet. Funktionschefen för tillsyn ansvarar för den förebyggande personalen och dess verksamhet.

Operativt är vi dygnet runt bemannande med 1 yttre befäl, 1 styrkeledare och 6 brandmän.

Våra operativa särskilda förmågor på station Lund är:

  • Tung räddning
  • Farliga ämnen (kem)
  • MILAN-räddning på hög höjd
  • Organtransporter

På stationen finns även förbundets bilverkstad. Vi har också en servicegrupp från Lunds kommun. Lokalerna i Lund delas med ambulansen (Samariten). 

Stationer

Förutom heltidsstationen i Lund finns det även två deltidsstationer inom distrikt Lund, i Genarp och Veberöd. 

I Genarp och Veberöd finns alltid 1 styrkeledare och 4 brandmän i beredskap.

Läs mer om Genarp

Läs mer om Veberöd

Kontakt

Postadress: Räddningstjänsten Syd Station Lund
Box 4434
203 15 Malmö

Besöksadress: Glimmervägen 12 A, Lund

Telefon: 046-540 46 00 (växel)