Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Exteriör Station Löddeköpinge

Station Löddeköpinge

Här arbetar brandmän, styrkeledare, brandinspektörer, instruktörer, brandingenjörer och distriktschef. På stationen finns även förbundets förråd och andningsskyddsverksamhet.

Den operativa heltidsstyrkan är bemannad med 1 styrkeledare och 4 brandmän dygnet runt. I tillägg till det förebyggande arbetet ägnar den operativa styrkan sig också åt övningar och orienteringar.  

Alla medarbetare driver ett aktivt förebyggande arbete för att färre olyckor ska ske. Detta görs genom olika aktiviteter som till exempel tillsyn, utbildningar, studiebesök för skolor och förskolor och olika informationsarrangemang. Tillsammans med kommunen, polisen och andra organisationer arbetar vi varje dag för ett än tryggare samhälle.

I Kävlinge kommun finns även en deltidsstation. Brandmännen i deltidsstyrkan har ett annat jobb som huvudsysselsättning. De larmas via personsökare och har en utryckningstid på sex minuter. 

I Löddeköpinge finns även en tankbil.

Kontakt

Postadress:
Räddningstjänsten Syd Löddeköpinge brandstation
Box 4434
203 15 Malmö

Besöksadress: Fågel Fenixväg 5, Löddeköpinge

Telefon: 046-540 46 00 (Växel)

Vill du låna flytväst ringer du 046-5404864.