Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Exteriör Station Genarp

Station Genarp

Genarps station är en deltidsstation med en styrkeledare och fyra brandmän i beredskap. Deltidspersonalen har ett annat jobb som huvudsysselsättning. De larmas via personsökare och har en utryckningstid på fem minuter.

I Genarp bor 2 850 invånare (2014-12-31) som tillhör Lunds kommun.

Styrka: 1 + 4, 18 deltidsanställda fördelade på 3 grupper, varav 3 styrkeledare, 14 brandmän och 1 Platschef/styrkeledare.

Yrkesgrupper: Här finns bland annat lärare, smeder och elektriker.   

Specialområde: Slangjeep, djurräddning. Ungdomsbrandkår.

Kontakt

Postadress: Räddningstjänsten Syd Station Genarp Box 4434 203 15 Malmö

Besöksadress: Omvägen 13, Genarp

Telefon: 046-540 46 00 (växel)