Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Exteriör Station Eslöv

Station Eslöv

Distrikt Eslöv är Räddningstjänsten Syds nordligaste distrikt.

Den nya brandstationen ligger längs väg 13.

På distriktet arbetar fem skiftlag under ledning av en förordnad styrkeledare (FSL) i varje lag.  Totalt arbetar mellan 15 och 20 heltidsanställda på stationen.

Utryckningsstyrkan består av en Förordnad styrkeledare som rycker ut tillsammans med fem brandmän. Tre av dessa är brandmän på deltid. I kommunen finns en deltidsstation till, Löberöd.

Eslövs specialresurs är skjutning av gasflaskor. Det innebär att det alltid finns utbildade skyttar i tjänst.

Förutom att varje FSL och brandman har en stödjande och förebyggande uppgift, för att färre olyckor ska ske, arbetar man med operativ räddningstjänst. I övrigt finns löpande arbetsuppgifter som drift- och underhåll, studiebesök/utbildning/informations-arrangemang internt och externt, övning och insatsstöd samt orientering och viss tillsyn.

Distrikt Eslöv driver ett aktivt förebyggande arbete tillsammans med kommun och företag genom bland annat ”Örat mot marken”, ”Rådet för hälsa och trygghet”, ”Företagsforum” och ”Trygghetsvandringar”.

I Eslöv arbetar ca 20 brandmän heltid och 16 brandmän deltid. Utöver detta så finns det minst en brandinspektör, en brandingenjör samt distriktschef i tjänst dagtid. Brandmännen som arbetar deltid larmas via personsökare och har en utryckningstid på sex minuter.

På stationen finns även 2 ambulanser placerade som bemannas av Falck Ambulans.

Kontakt

Postadress: Räddningstjänsten Syd Station Eslöv
Box 4434
203 15 Malmö

Besöksadress: Vikhemsvägen 9, Eslöv

Telefon: 046-540 46 00 (Växel)