Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Exteriör Station Eslöv

Station Eslöv

Distrikt Eslöv är Räddningstjänsten Syds nordligaste distrikt.

Brandstationen ligger längs väg 13.

På distriktet arbetar fyra skiftlag under ledning av två gruppchefer. Totalt arbetar 27 heltidsanställda på stationen.

Utryckningsstyrkan består av en styrkeledare som rycker ut tillsammans med fyra brandmän på heltid samt en styrkeledare och två brandmän på deltid. I kommunen finns en deltidsstation till, Löberöd.

Eslövs specialresurs är beskjutning av gasflaskor. Det innebär att det alltid finns utbildade skyttar i tjänst.

Distrikt Eslöv arbetar operativt och utryckande och samt förebyggande arbete för att förhindra olyckor. I övrigt finns löpande arbetsuppgifter som drift- och underhåll, studiebesök/utbildning/informations-arrangemang internt och externt, övning och insatsstöd samt orientering och viss tillsyn.

Distrikt Eslöv driver ett aktivt förebyggande arbete tillsammans med kommun och företag genom bland annat ”Örat mot marken”, ”Rådet för hälsa och trygghet”, ”Företagsforum” och ”Trygghetsvandringar”.

På stationen finns även 2 ambulanser placerade som bemannas av Premedic.

Kontakt

Postadress: Räddningstjänsten Syd Station Eslöv
Box 4434
203 15 Malmö

Besöksadress: Vikhemsvägen 9, Eslöv

Telefon: 046-540 46 00 (Växel)