Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mötestider för direktionen

Här hittar du fastställda mötestider för Räddningstjänsten Syds direktion.

Följande datum för direktionssammanträden 2021 är fastställda:

  • 29 januari
  • 12 mars
  • 11 juni
  • 27 augusti sammanträdet inställt
  • 15 oktober
  • 3 december 

Mötena äger normalt rum i Sessionssalen på brandstationen i Lund men på grund av rådande pandemi hålls sammanträdena företrädesvis i större lokaler på brandstation Centrum, Drottninggatan i Malmö och/eller digitalt. 

Du kan läsa mer om direktionen här.