Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Siren för viktigt meddelande till allmänheten

Test av Viktigt meddelande (VMA)

4 mars, 2024, kl 09:30

Idag klockan 15.00 genomförs årets första test av utomhussignalen Viktigt meddelande till allmänheten - VMA.

VMA är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser, svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner samt i samband med krishantering av extraordinära händelser. Systemet har flera olika kanaler, däribland radion, appar, sms-funktion och via utomhuslarmet.

  • Utomhuslarmet är en signal som består av en 7 sekunder lång ton följd av 14 sekunders tystnad i minst 2 minuter.
  • Signalen testas fyra gånger varje år; klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.
  • Testet avslutas med en ”faran över”-signal med en sammanhållen 30-40 sekunders lång signal klockan 15.05.

Om du inte hör signalen kan det bero på att du är inomhus eller att det inte finns någon tyfon (tuta) i din närhet.

Här kan du läsa mer om VMA och var tyfonerna finns

Skulle VMA aktiveras vid en allvarlig händelse ska du: 

  • gå in
  • stänga fönster, dörrar och ventilation
  • lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information.

Sveriges Radio är beredskapskanal med uppdrag att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser. 

Du kan också följa Krisinformation.se (via webb, app eller i sociala medier) eller SVT för mer information. Utomhussignalen ska alltid följas av ett meddelande i ovan nämnda kanaler.