Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - rådigt ingripande 2023 webb 870.jpg

Vi hyllar fem vardagshjältar för deras ingripande vid bränder

20 december, 2023, kl 13:04

Räddningstjänsten Syd och Brandskyddsföreningen i Skåne uppmärksammar fem vardagshjältar för deras insatser i samband med tre olika bränder, där ett snabbt agerande både begränsat skadorna och hindrat bränderna från att sprida sig.

På Jägersro brandstation hyllades idag fem personer som nominerats och fått utmärkelsen för rådigt ingripande. Utmärkelsen tilldelas de som har uppmärksammats för handlingskraftiga och goda insatser i samband med en brand eller annan olycka.

På plats för att dela ut utmärkelserna var styrkeledarna från de aktuella händelserna Mikael Mennerberg, Robin Lindskog och Gerry Asplund tillsammans med Peter Rosenqvist från Brandskyddsföreningen Skåne.

Brand på balkong i Malmö

Mohammed Al Neceari befinner sig på gården när han ser att det börjat ryka från en balkong och att det även slår upp lågor. Han tar sig upp till lägenheten och knackar på och kan snabbt ta sig ut på balkongen för att släcka branden.

- När vi kommer fram kan vi konstatera att branden är släckt och det enda vi behöver göra är en efterkontroll, säger Mikael Mennerberg från Räddningstjänsten Syd.

Brand utanför villa i Malmö

Helena Eriksson och Oskar Kryh uppmärksammar en brand utanför en villa som spridit sig till fasaden och till en cykel. De hjälps åt att släcka med en handbrandsläckare och en trädgårdsslang och möter sedan upp räddningstjänsten som kontrollerar eventuell värmespridning i konstruktionen.   

- Ni såg vad som höll på att hända och hjälptes åt för att släcka branden. Det är ett klockrent exempel på ett rådigt ingripande vid en händelse som annars hade kunnat sluta mycket värre, säger Robin Lindskog från Räddningstjänsten Syd.

Brand på balkong i Lund

Det brinner kraftigt på en balkong med stor spridningsrisk till intilliggande bostäder. Sven Blomkvist och dottern Saga lyckas släcka branden genom att langa hinkar och kasta vatten på branden. Därefter får de kontakt med den boende och kan hjälpa till att släcka det sista på plats. De möter upp räddningstjänsten och visar vägen till händelsen.

- Ni har agerat fullt ut, precis så som man ska göra. Och ni har gjort ett riktigt bra jobb, säger Gerry Asplund från Räddningstjänsten Syd.   

Tack för ert rådiga ingripande

Att personer som befinner sig i närheten av en händelse kan larma 112 och göra något på plats innan räddningstjänsten kommer fram är ofta avgörande för olyckans omfattning.  

Vid de här bränderna har Mohammed, Helena, Oskar, Sven och Saga agerat snabbt. Tack vare deras insatser har bränderna kunnat släckas i ett tidigt skede, vilket begränsat skadorna och förhindrat en större spridning.

Stort tack för ert rådiga ingripande!