Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - VP2023_webb_870_bildpuff.jpg

Verksamhetsplan 2023

5 januari, 2023, kl 09:41

Ta del av Räddningstjänsten Syds verksamhetsplan för 2023.

I verksamhetsplanen beskrivs Räddningstjänsten Syds fokusområden för året och inriktningen för hållbarhetsarbetet. All verksamhet utgår från de tre övergripande målen som handlar om att antalet olyckor ska minska, följderna av olyckor ska minska samt att verka för invånarnas ökade trygghet.

Verksamhetsplan 2023 Räddningstjänsten Syd