Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - iStock-brandvarnare-870.jpg

Många hem saknar brandvarnare

15 juni, 2023, kl 13:01

Av de drygt 400 bostadsbränder som Räddningstjänsten Syd har åkt på under 2022 och 2023 saknade omkring 40 % fungerande brandvarnare. Det är oroande höga siffror.

- Vi har reagerat på att det vid flera bostadsbränder saknats brandvarnare eller att de inte utlöst. Därför gick vi igenom alla bostadsbränder inom förbundet under 2022 och fram till maj 2023, säger Attila Jensen, distriktschef.

Genomgången av de drygt 400 bostadsbränderna bekräftade den misstanke som väckts. Även om det inte med säkerhet går att fastställa vid samtliga bränder så framgår det tydligt att många hem saknar brandvarnare.

 • Vid 36 % av alla bostadsbränder saknades brandvarnare.
 • Vid 5 % av alla bostadsbränder utlöste inte brandvarnaren. Vad detta beror på kan vi inte utläsa. Men vi vill poängtera vikten av att testa sina brandvarnare regelbundet.

- Det här är oroande. Fungerande brandvarnare är det viktigaste brandskyddet för att rädda både liv och hem, säger Attila.

Nu stärker Räddningstjänsten Syd sin samverkan med fastighetsägare och satsar på mer information till allmänheten.

- Vi planerar fler uppföljande aktiviteter som till exempel hembesök, för att informera om brandsäkerhet och se till att brandvarnare finns. Samtidigt vill vi utöka dialogen med fastighetsägarna och hjälpa dem i hur de kan höja brandsäkerheten. De har en viktig roll och ett stort ansvar här, säger Attila.

Brandvarnare räddar liv

Med fungerande brandvarnare blir du varnad tidigt. Du hinner ta dig ut och kan begränsa branden och skadorna.

- Vi vet att det ofta har avgörande betydelse för hur stora konsekvenserna blir. En tidig varning och ett snabbt agerande från boende kan göra stor skillnad under de viktiga minuterna det tar innan räddningstjänsten är på plats, säger Attila.

Råd till dig som fastighetsägare

 • Fastighetsägare ansvarar för att det ska finnas brandvarnare i varje bostad. Förutom att det räddar liv så minskar det risken för en totalförstörd bostad eller spridning till trapphus och grannar.
 • Brandsäkerheten kan höjas genom rutiner för regelbundna kontroller av brandvarnare; I en underhållsplan, vid överlåtelser, ventilationskontroller med mera.
 • Räddningstjänsten Syd rekommenderar också informationsutskick till boende och information i trapphuset.

Räddningstjänsten Syd hjälper gärna till med rådgivning och information.

Råd till dig som boende

 • Som boende ansvarar du för att brandvarnaren fungerar. Testa dina brandvarnare regelbundet, gärna en gång i månaden, genom att trycka på knappen.
 • Räddningstjänsten Syd rekommenderar minst en brandvarnare på varje våningsplan, och en i varje rum där någon sover.
 • Med en pulversläckare och brandfilt hemma kan du själv släcka  eller begränsa branden.

Om det börjar brinna

 • Rädda de i omedelbar fara, varna andra i närheten, larma 112.
 • Försök att släcka själv, men riskera inte din egen säkerhet.
 • Om du inte kan släcka ska du ta dig ut. Stäng alla dörrar på vägen för att begränsa branden. Då skyddar du också dina grannar från brand- och rökspridning.
 • Om du bor i flerbostadshus och det är brand eller rök i trapphuset ska du stanna kvar i din bostad med stängd dörr och larma 112.

Vid frågor

Attila Jensen, distriktschef, 073-447 26 08, eller via e-post

Bild för - Affisch till trapphus

Affisch till trapphus

Skydda dig och dina grannar mot brand.