Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - internationella äldredagen.jpg

Vi uppmärksammar internationella äldredagen

30 september, 2022, kl 09:11

Imorgon, lördagen den 1 oktober, är det internationella äldredagen som följs av anhörigveckan. Det firar vi i trygghetens tecken genom att berätta lite mer om brandskydd, vad du kan tänka på för att skydda dig och vilka hjälpmedel som finns om du till exempel har svårt att höra brandvarnaren.

Britt-Marie Andersson är Räddningstjänsten Syds seniorsamordnare. Hon håller ihop allt som rör brandsäkerhet för seniorer. Det innebär bland annat kontakter med pensibrittmarie.jpgonärsföreningar och äldreomsorgen i våra medlemskommuner.

– Seniorer är en av räddningstjänstens prioriterade målgrupper, där vi ser att olika funktionsvariationer ökar riskerna att drabbas av brand och andra olyckor. Nästan nio av tio dödsbränder inträffar i bostäder och den vanligaste kända orsaken är rökning som står för nästan en tredjedel av dödsbränderna. Alla har vi samma brandskydd fast vi egentligen har olika behov. Alla kan inte utrymma lika snabbt, alla kan inte upptäcka en brand i tid, alla kan inte agera snabbt om det börjar brinna.

Hur jobbar räddningstjänsten med brandsäkerhet för seniorer?
– Vi försöker uppmärksamma både kommuner och allmänheten på att det är viktigt att anpassa sitt brandskydd. Allt fler bor hemma idag trots att de har lika stort omvårdnadsbehov som de personer som bor på ett särskilt boende. I dag har de tur om de har en fungerande brandvarnare, alla har inte ens möjlighet att testa den och byta batteri.

Vilka samarbeten har räddningstjänsten med kommuner och andra organisationer?
– I en del kommuner har vi utbildat hemtjänstens personal i en checklista som hjälper till att identifiera vilka personer som har behov av att förstärkt brandskydd. Här har vi kunnat se att vår samverkan både har lyckats förhindra och begränsa en brand, faktiskt även räddat liv. En brandvarnare kopplat till ett trygghetslarm gör att vi får en tidig indikering som går både till hemtjänsten och till oss. Oftast hinner hemtjänstpersonalen dit före oss. De hjälper oss att visa vägen och öppnar dörrar, vilket sparar dyrbara sekunder. Vid en del tillfällen då det har varit torrkokningar, som är den vanligaste orsaken till ett larm, har de gått in och stängt spisen och börja vädra.

Vad kan jag göra som anhörig?
– Du kan hjälpa och stödja närstående att se över brandskyddet. Testa deras brandvarnare då och då och hjälp dem gärna att byta batteri. Ibland kan även brandskyddet förbättras.

Fyra viktiga punkter

  1. Med fungerande brandvarnare blir du varnad tidigt. Det är viktigt att du kan uppfatta larmet, både på dagen och när du sover. Här finns flera hjälpmedel.
  2. Med rätt utrustning kan du släcka en mindre brand själv. Till exempel med handbrandsläckare och brandfilt. Du behöver veta hur utrustningen används.
  3.  Om du inte kan släcka branden själv är det viktigt att du kan utrymma.
  4. Hitta och åtgärda brandriskerna. Detta är extra viktigt om du har svårt att utrymma. Det finns också hjälpmedel till bostaden för att skydda dig.

Läs mer om hur du kan förstärka ditt brandskydd


Här kan du träffa oss på anhörigdagen den 6 oktober

"Att mötas" i Församlingshemmet, Kyrkogatan 4 i Arlöv

Balansera mer på Träffpunkt Papegojlyckan, falkvägen 14 i Lund

Andra evenemang i våra medlemskommuner

Se vad som händer i Malmö stad på anhöringdagen