Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Valborg2.jpg

Säkert valborgsfirande

28 april, 2022, kl 14:07

Efter två år med inställda valborgsfirande ser många nu fram emot att samlas och fira in våren tillsammans igen. Genom att elda rätt hjälper du oss att förebygga olyckor! Vi tipsar om ett säkert firande för dig som ansvarar för valborgsmässoeldar och grillning.

På många håll i våra medlemskommuner planeras det för olika evenemang och valborgsfirande.

I Lund är stadsparken åter öppen och där väntas många besökare för det traditionella valborgsfirandet. Flera ställen i Lund arrangerar valborgsfirande. Tid och platser hittar du här.

I Eslövs kommun arrangeras flera olika valborgsfiranden. 

I Kävlinge kommun arrangeras flera olika valborgsfiranden.  

I Burlövs kommun arrangeras valborgsfirande.

I Malmö arrangerar flera lokala föreningar och aktörer olika firanden runtom i staden.

Räddningstjänsten Syd kommer vara engagerade vid flera av helgens valborgsfirande, bland annat i Burlöv, Genarp, Kävlinge, Löberöd och Revinge. Vi kommer också att finnas i anslutning till Lunds och flera av Malmös valborgsmässofiranden.

 

Brandrisk och eldning
Gräs- och skogsbränder är väderberoende och just nu är risken för gräsbränder måttlig, enligt SMHI. När det är torrt i marken kan brandspridningen gå mycket snabbt. Därför krävs det att man är mycket försiktig när man ska elda utomhus.

Håll dig uppdaterad om brandrisken, avrådan och eventuellt eldningsförbud i din kommun. Du hittar information hos din kommuns webbplats.

Information om rådande förhållanden får du även via media, räddningstjänsten men också från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps app Brandrisk Ute.

 

Har du grillkoll?
Några goda råd till dig som startar grillsäsongen lagom till Valborg.

Gasolgrill

 • Placera grillen på en plan yta.
 • Se till att det inte är något som kan börja brinna i närheten.
 • Kontrollera att kopplingarna är täta.
 • Ha en pulversläckare samt skyddshandske tillgänglig så du kan stänga av ventilen om det börjar brinna.

Kolgrill

 • Placera grillen på en plan yta.
 • Se till att det inte är något som kan börja brinna i närheten.
 • Använder du tändvätska, följ instruktionerna på flaskan och ställ den på säkert avstånd.
 • Släck kvarvarande glöd och aska med vatten eller placera grillen försedd med lock utomhus på säker plats.
 • Töm aldrig aska direkt i soporna, det kan glöda i flera timmar efter.

Engångsgrill

 • Placera grillen på en plan yta.
 • Se till att det inte är något som kan börja brinna i närheten.
 • Ta med vatten till släckning.
 • Se till att glöden är helt släckt innan du lämnar grillen på anvisad plats.


Grilla i det fria

 • Använd helst fältkök, t ex gasolkök.
 • Grilla bara på sand- och grusmark.
 • Grilla aldrig på torv- och mossmark eller på/intill berghäll.
 • Ta bränsle från marken och låt de levande träden vara.
 • Ta med vatten till släckning.
 • Elda inte i hård vind, då sprids elden lätt. Kontrollera att det inte är eldningsförbud.

 

Information till dig som arrangerar Valborgsmässoeld

Vid planering av en valborgsmässoeld ska du ta hänsyn till flera faktorer; avstånd till byggnader, vindriktning och vindstyrka samt bålets storlek. Observera att eldning inte får ske vid eldningsförbud eller vindhastigheter över 10 m/s. 

Det kan krävas polistillstånd för valborgsmässoeldar. Kontakta Polismyndigheten på telefon 114 14 för mer information. Du behöver alltid ha markägarens tillstånd.

Valborgsmässoeldens storlek bör begränsas till 8 meter i diameter och 3 meter på höjden. Vid placering av valborgsmässoeldar ska rökens påverkan minimeras på kringliggande byggnader och vägar. Ett säkerhetsavstånd till byggnader på minst 75 m rekommenderas.