Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - badbild.jpg

Ingen ska behöva drunkna

25 juli, 2022, kl 09:05

Drunkningsolyckorna ökar under sommaren, då många befinner sig på badplatser. Drunkning sker ofta snabbt och tyst. Idag uppmärksammar vi World Drowning Prevention Day för vikten av att skaffa dig kunskap om hur du kan minimera riskerna för olyckor i samband med att du badar.

Förra året miste 97 personer livet i samband med drunkningsolyckor och män och pojkar står för majoriteten av drunkningsolyckorna. Ingen ska behöva drunkna, bli inte en del av statistiken!

• Bada alltid tillsammans med någon
• Ha barn och icke simkunniga på armlängds avstånd
• Simma längs stranden

Så här räddar du liv vid drunkning
Om du ska livrädda någon ur vatten är det viktigt att du vet hur du ska agera. Det behöver inte vara särskilt djupt för att det ska bli farligt. En person i nöd, även ett litet barn, kan lätt dra ner dig under ytan. Därför ska du alltid ha med dig en ”förlängd arm” som till exempel en livboj, om du simmar ut.

Läs mer på Svenska livräddningssällskapets webbplats

Blockera aldrig en räddningsväg – det kan vara livsavgörande
Många besökare på våra badplatser bäddar för överfyllda parkeringar och felparkerade bilar. Parkeringen är ofta räddningstjänstens och ambulansens väg fram till människor som har drabbats av drunkning eller annan olycka. Blockera därför aldrig en räddningsväg eller andra vägar fram till badet. Vi ber er att ha ambulansen, polisen och räddningstjänsten i tankarna när du parkerar din bil, MC och cykel. Vid drunkningsolyckor kan sekunder vara skillnaden mellan liv och död – en felparkerad bil kan försena oss med flera minuter.