Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - rådigt ingripande.jpg

Hyllning av vardagshjältar för rådigt ingripande

15 september, 2022, kl 15:23

Räddningstjänsten syd och Brandskyddsföreningen i Skåne har idag uppmärksammat fyra personer för fina insatser i samband med ett drunkningslarm och två bränder. Utmärkelsen Rådigt ingripande delas ut till personer som har handlat snabbt och rådigt vid akuta händelser.

Pähr Hansson från Eslöv är ordförande i sin bostadsrättsförening och blev kontaktad av en granne som känt brandlukt från en låst lägenhet. Pähr vet att den boende brukar ha fönstret öppet i sitt kök så han reser en stege på innergården och klättrar upp på taket till ett skjul. Han tar sig därifrån vidare in i lägenheten genom det öppna fönstret och påbörjar släckningen.

−När brandstyrkan anländer skickar vi ut Pähr i frisk miljö och tar över brandsläckningen, som nu endast består av en liten glödbrand på parketten. Utan Pähr och hans granne hade branden lett till  större konsekvenser, säger brandmannen Rasmus Skoog.

Läraren Karl Sörensen Hannell övade livräddning med sin skolklass i en simhall i Malmö när några elever uppmärksammade att det låg en person i vattnet. Karl hoppade ner i bassängen och fick upp personen, påbörjade livräddning och fick igång andningen igen. 

−Utan Karls snabba ingripande är det stor risk att utgången av personens situation hade slutat i tragik. Jag påstår att han räddade personens liv, sa Jon Wegendal, styrkeledare på Station Centrum i Malmö.

Andreas Blom Persson och Dan Lövgren uppmärksammades för deras insatser vid en balkongbrand i Malmö. Andreas körde förbi lägenheten och upptäckte att det kom kraftig rök från en balkong. Han ringer direkt till 112 och strax därefter ansluter sig även Dan. Efter att ingen har öppnat i den aktuella lägenheten, letar de reda på en stege. Dan klättrar upp mot balkongen med en pulversläckare och släcker branden, och kastar ner föremålet som brunnit ner på marken. Därefter lånar de en trädgårdsslang från en granne för att ytterligare kyla ner och hindra branden. 

Ulrika Lindmark, ställföreträdande räddningschef på Räddningstjänsten Syd delade ut utmärkelserna tillsammans med Peter Rosenqvist från Brandskyddsföreningen på Skånsk Brandskyddsdag.

−Stort tack för era modiga insatser, utan er hade de här händelserna kunnat sluta på ett helt annat sätt. Räddningstjänsten är aldrig först på plats så vi behöver handlingskraftiga människor, säger Ulrika Lindmark.

Läs mer om Rådigt ingripande på Brandskyddsföreningens webbplats