Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - eldstad_webb_870.jpg

Förändrade vanor kring elanvändning kan leda till ökad risk för brand i hemmet

23 september, 2022, kl 09:31

I takt med stigande elpriser planerar allt fler för eldning i eldstäder i hemmet som ett alternativ för att värma upp bostaden. Tillsammans med förändrade vanor kring användningen av elektronik och fler levande ljus ser vi på Räddningstjänsten Syd en ökad risk för bostadsbränder.

Elda rätt i eldstaden

Intresset och efterfrågan på nya eldstäder, sotning av befintliga kaminer liksom jakten på ved ser ut att öka under hösten och vintern. Brand kopplat till eldstäder är den vanligaste kända brandorsaken i villor och småhus, men du kan förebygga risken för bränder genom att elda rätt.

En ny eldstad ska kontrolleras innan den får användas och det kan behövas tillstånd för installationen. En befintlig eldstad som inte använts på länge bör kontrolleras av sotare före användning.

Felaktig eldning kan leda till brand. Följ alltid tillverkarens instruktioner om bränsle och mängden ved för just din eldstad. Säkerställ att det inte finns några hinder, exempelvis fågelbon, i skorstenen och var noga med rätt syretillförsel när du eldar. En risk i samband med eldning är gnistor och värmeöverföring till brännbart material i anslutning till eldstaden.

Ta vara på askan när du eldat klart. Aska kan innehålla glödrester under flera dagar. Töm därför aska och sotrester i ett kärl av metall med tättslutande lock på obrännbart underlag. Använd aldrig plastkärl.

Viktigt att tänka på inför eldning i eldstäder

Levande ljus kan bli en brandfara

Levande ljus kan användas belysning och som en källa till värme. Placera ljus på ett stadigt underlag och långt ifrån brännbart material. Tänk på att inte sätta ljus för tätt intill varandra och släck alltid ljusen när du lämnar rummet.

Goda råd om levande ljus

Elanvändning och laddning av batterier

Det är inte ovanligt att våra hushållsmaskiner brinner. Detsamma gäller laddning av batterier som finns i din bärbara dator, hooverboard, elcykel, elsparkcykel, drönare med mera.

Vid förändrade vanor kring elanvändning och laddning av elektriska apparater är det viktigt att vara medveten om riskerna. Till exempel om du använder och laddar elapparater när du är borta eller sover. Skadorna, inte minst konsekvenserna, kan bli stora. Därför är det viktigt att du tidigt kan upptäcka en brand och vet vad du kan göra själv. Det säkraste är att tvätta, diska och ladda när du är hemma och vaken så att du hinner agera direkt om det börjar brinna.  

Goda råd om säker elanvändning

Brandvarnare räddar liv - om den fungerar!

Se över placeringen av brandvarnare i hemmet. Och kontrollera att de fungerar – de varnar tidigt och ger dig möjlighet att agera i tid om olyckan är framme.

Vi rekommenderar minst en brandvarnare per våningsplan och en i varje rum där någon sover.

Med en brandfilt och handbrandsläckare kan du själv agera om något inträffar.