Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Praktik och examensarbeten

Här hittar du som student information om vart du ska vända dig om du har frågor kring praktikplats, skolarbeten, examensarbeten, undersökningar eller vill veta mer om ett särskilt särskilt område inom räddningstjänsten.

Praktikplats

Vi tar kontinuerligt emot praktikanter från SMO (Skydd mot olyckor), brandingenjörsprogrammet och RUB. Är du intresserad av att ha din prao hos oss så ska du ta kontakt med den distriktschef som ansvarar för den station där du vill vara. Enklast är att ringa via vår växel på 046 540 46 00.

Läs mer om var vi finns här

Kontaktuppgifter till distrikten

Vill du göra en intresseanmälan till alla distrikt kan du vända dig till student@rsyd.se

Skol- och examensarbeten

För att vi ska kunna ta hand om din förfrågan på bästa sätt är det viktigt att du hör av dig i god tid, minst en månad innan du vill inleda samarbetet.