Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Cecilia, räddningspersonal i beredskap i Löberöd

Deltidsbrandman / Räddningspersonal i beredskap

Vill du ha ett spännande extrajobb och arbeta för ett tryggare samhälle? Räddningstjänsten Syd söker hela tiden deltidsbrandmän, eller räddningspersonal i beredskap (RiB) som det också kallas.

Räddningstjänsten Syd sträcker sig över fem kommungränser och finns i Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Den operativa verksamheten består av sex heltidsstationer och sex deltidsstationer. Deltidsstationerna ligger i Burlöv, Eslöv, Genarp, Kävlinge, Löberöd/Revinge och Veberöd. 

Vill du göra skillnad? Bli en av oss. Läs om våra medarbetare som berättar om yrket. 

Att vara deltidsbrandman

Den som arbetar som deltidsbrandman är i beredskap – hemma eller på jobbet var tredje eller fjärde vecka. Du utrustas med personsökare och när den larmar har du runt 5 minuter på dig att komma till brandstationen, byta om och vara på väg med ett räddningsfordon till olyckan. Med andra ord så måste du bo eller arbeta inom cirka 5 minuter från en av våra deltidsstationer. Din ordinarie arbetsgivare ska givetvis godkänna att du får lämna din arbetsplats vid larm. 

Uppdragen varierar och kan handla om allt från bränder och trafikolyckor till att ge första hjälpen. Du kommer att ingå i en grupp där alla har sina givna roller beroende på olyckans karaktär. Ibland löser ni uppgiften på egen hand, ibland gör ni det med förstärkning från andra delar av förbundet.

Utbildning

Innan påbörjad tjänst kommer du att genomgå en lika intressant som lärorik grundutbildningen (GRIB) som är uppdelad i 3 stycken delar:

  • Del 1 - 2 veckors dagtidsutbildning som du genomför på MSBs skola i Revinge.
  • Del 2 - ca. 1 vecka genomför du både på dagtid men även på kvällar i våran egen regi.
  • Del 3 - 3 veckor dagtidsutbildning som du genomför på MSBs skola i Revinge.
  • Därefter genomgår du en 10 dagars intern utbildning till att bli rökdykare som genomförs i vår egen regi.

Hela utbildning ger dig 6 studiepoäng och vi betalar förlorad arbetsförtjänst för den tid du behöver ta ledigt från din huvudarbetsgivare. Övrig tid har du betalt enligt gällande avtal.

Intresseanmälan

Har du frågor kring rekryteringen, kontakta Ola Bonder eller HR Support