Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Rib.jpg

Deltidsbrandman / Räddningspersonal i beredskap

Vill du ha ett spännande extrajobb och arbeta för ett tryggare samhälle? Då kan deltidsbrandman vara något för dig.

Att arbeta som deltidsbrandman (eller räddningsperson i beredskap som det också kallas) innebär att man har beredskap, hemma eller på jobbet, var tredje eller fjärde vecka. Du utrustas med personsökare och när den larmar har du runt fem minuter på dig att komma till brandstationen, byta om och vara på väg med ett räddningsfordon till olyckan.

Med andra ord så måste du bo eller arbeta inom cirka fem minuter från en av våra deltidsstationer. Din ordinarie arbetsgivare ska givetvis godkänna att du får lämna din arbetsplats vid larm.

Utbildningen till deltidsbrandman är på sex veckor och genomförs hos MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Läs mer om yrket som deltidsbrandman och utbildningen om du är intresserad av att jobba hos oss.

Jobbet som deltidare har utvecklat Cecilia