Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - lisa1.jpg

Brandingenjör

Lisa

Hur hamnade du på Räddningstjänsten Syd?
– Efter min brandingenjörsutbildning var jag säker på att jag ville jobba inom räddningstjänst och lyckligtvis sökte Räddningstjänsten Syd brandingenjör precis när jag tagit examen. Jag började 2016 och jobbade i två år, sedan tog jag tjänstledigt för att läsa MSBs Påbyggnadsutbildning för brandingenjörer (RUB). 

Vad arbetar du med idag?
– Jag jobbar som brandingenjör med förebyggande uppgifter så som tillsyner av brandskydd och brandfarlig/explosiv vara, samhällsplanering och samverkan med andra myndigheter. Allt för att samhället ska vara så tryggt som möjligt för alla.

Vad finns det för utmaningar i ditt arbete?
– Ibland tvingas vi ta beslut som påverkar människor på olika sätt, exempelvis ekonomiskt. Då är det viktigt att påminna sig själv om att besluten vi tar är för deras säkerhet.

Vad är det roligaste med ditt arbete?
– Variationen mellan praktiska och teoretiska uppgifter, ena dagen är jag ute på tillsyn och nästa dag kan det vara en kontorsdag framför datorn där jag kan fördjupa mig i mina uppgifter. En viktig del till att jag trivs så bra är även alla kollegor, det är en fin arbetsplats!

Intressant att veta

Brandingenjörer har olika inriktning på sin utbildning, dels mot den operativa verksamheten och dels mot riskhantering. Vissa har läst båda delarna.